Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Nováčik na poli národných projektov

10.01. 2014

  Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV) sú najnovším národným projektom, realizovaným Metodicko-pedagogickým centrom. Jeho cieľom je skvalitnenie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, pracujúcich v oblasti výchovy.

  Projekt sa v prvých mesiacoch svojho fungovania stretáva s pozitívnym ohlasom, najmä pre jeho zameranie na doposiaľ nepokrývané cieľové skupiny. Zameraný je najmä na školy a školské zariadenia, kde žiaci trávia čas po poslednom školskom zvonení – ako sú školské kluby detí, centrá voľného času, základné umelecké školy a podobne.

  V najbližšom období projekt zameria svoje aktivity na odbornú prípravu vlastných lektorov a kaučov, ktorí sa budú podieľať na vzdelávaní najväčšej časti cieľovej skupiny. Od jesene tohto roka projekt plánuje vyvzdelávať sedem a pol tisíc odborných a pedagogických zamestnancov v rámci celého Slovenska, zatiaľ s výnimkou Bratislavského kraja.

  Vychovávatelia a pedagógovia, ktorí sa zapoja do vzdelávania dokážu využiť formatívny vplyv médií na osobnosť v prevencii výchovných problémov i vytvárať zmysluplné, zaujímavé obsahy pre technológie, blízke deťom. Všetci účastníci vzdelávania dostanú edukačné balíčky obsahujúce špeciálne audiovizuálne obsahy a interaktívne digitálne pomôcky, ktoré sa naučia využívať v praxi, rovnako ako aj ďalšie jedinečné poznatky získané od účastníkov zahraničných stáží a konferencií.

Projekt potrvá do novembra 2015.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ