Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Termíny individuálneho prihlasovania

04.06. 2014

Vážení záujemcovia o vzdelávanie,

vzhľadom na blížiaci sa koniec školského roka posúvame termín individálneho prihlasovania sa do vzdelávania na koniec augusta 2014.

Presné termíny pre nových záujemcov zverejníme v priebehu letných mesiacov na našej webovej stránke.

Frekventanti, ktorí sa zapojili do vzdelávania prostredníctvom škôl a školských zariadení budú o individuálnych prihláškach informovaní tiež emailom prostredníctvom koordinátorov v príslušnom regióne.

 

Ďakujeme

 

 

 

 

 

 

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ