Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Oznam pre záujemcov o vzdelávanie

24.07. 2014

Vážené školy/ školské zariadenia,

radi by sme Vás informovali, že počet záujemcov o pridelenie interaktívnej tabule z projektu AMV naplnil naše kapacitné možnosti (t.j. 1550 interaktívnych tabúľ). 

Stále však máte možnosť uchádzať sa o pridelenie techniky prostredníctvom národného projektu EVSRŠ.

Viac informácií k prerozdeleniu techniky zverejníme neskôr.

Ďakujeme

Projektový team AMV

 

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ