Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Vyberte si svoj edukačný balíček

19.08. 2014

Vážení záujemcovia o vzdelávanie,

v rámci individuálneho prihlasovania do vzdelávania si môžete vybrať edukačný balíček. Vzhľadom na viaceré možnosti výberu by sme Vám radi pomohli rozhodnúť sa pre ten správny. Veríme, že odpovede na často kladené otázky, Vám uľahčia výber.

Čo je vlastne edukačný balíček?

Edukačný balíček je komplexná hmotná pomôcka, ktorá slúži na nácvik edukačných postupov získaných v rámci vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov   (PZ a OZ) v aktivite 1.2 s dôrazom na „Aktivizujúce metódy vo výchove“ a ich overenie v praxi.

Čo edukačný balíček obsahuje?

Edukačný balíček obsahuje:

 • Interaktívne digitálne pomôcky (IDP so špeciálnymi audiovizuálnymi obsahmi)
 • Výberovú filmotéku - kolekciu zostavenú z renomovaných slovenských i zahraničných filmových diel vybraných v nadväznosti na obsah tematických blokov z oblasti mediálnej výchovy, ktoré budú súčasťou každého IDP.
 • Tlačenú brožúru - metodickú príručku pre prácu s IDP i pre využívanie poznatkov nadobudnutých v rámci vzdelávania v programe „Aktivizujúce metódy vo výchove“ v ďalšej pedagogickej a odbornej praxi.

Kto dostane edukačný balíček?

Edukačný balíček dostane každý jeden prihlásený PZ a OZ na vzdelávanie v aktivite 1.2.

Existuje viacero typov edukačných balíčkov?

Áno. Účastníci vzdelávania si môžu vybrať medzi spomedzi siedmych typov edukačných balíčkov:

 • EB pre MŠ – Edukačný balíček určený pre materské školy
 • EB pre ŠKD – Edukačný balíček pre školské kluby detí
 • EB pre CVČ 01 – Edukačný balíček určený pre centrá voľného času (pre ročník 1. až 5.)
 • EB pre CVČ 02 – Edukačný balíček určený pre centrá voľného času (pre ročník 6. až 9.)
 • EB pre SŠ internáty a špeciálne výchovné zariadenia – Edukačný balíček určený pre internáty a špeciálne výchovné zariadenia
 • EB pre špeciálne školy – Edukačný balíček určený pre špeciálne školy, ktorý bude zohľadňovať charakteristiky jednotlivých pédií a vekových kategórií (3-6 r., 6-10 r., 11-15 r., 15-18 r.)
 • EB pre ZUŠ – Edukačný balíček určený pre základné umelecké školy (hudobný odbor, tanečný odbor, literárno-dramatický odbor, výtvarný odbor, audiovizuálny a multimediálny odbor)

Je výber edukačného balíčka viazaný na typ školského zariadenia?

Nie, nie je. Pedagogickí a odborní zamestnanci si môžu zvoliť ktorýkoľvek typ edukačného balíčka. Každý si môže vybrať taký edukačný balíček, ktorý pri svojej práci využije a vyhovuje jeho profesionálnej orientácii.

Príklad z praxe:

Základná škola prihlásila do vzdelávania troch frekventatov (PZ a OZ).

 • Prvý frekventant si môže vybrať edukačný balíček pre školský klub detí
 • Pre druhého frekventanta môže byť vhodný edukačný balíček určený pre základné umelecké školy (ak napríklad učí hudobnú alebo výtvarnú výchovu)
 • Tretí si môže zvoliť jeden z edukačných balíčkov určených pre centrá voľného času.

Takto môže škola/ šk. zariadenie získať pestrú paletu materiálov a nemusí sa obmedzovať len na jeden typ edukačného balíčku. Samozrejme môže si každý frekventant vybrať aj rovnaký typ edukačného balíčka.

Ak sa potrebujete poradiť ohľadne výberu edukačného balíčka, alebo máte v tejto súvislosti ďalšie otázky, prosím neváhajte nás kontaktovať: amv@mpc-edu.sk

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ