Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Oznam pre školy/ šk. zariadenia vyradené zo siete škôl

27.08. 2014

Pri vyradení zo siete škôl alebo pri zlúčení s inou školou musí každá škola/ školské zariadenie dostať z MŠVVaŠ SR rozhodnutie o vyradení, príp. zlúčení a následne o zaradení nového právneho subjektu alebo právneho nástupcu.

Ak sa vo Vašej škole/ školskom zariadení nastala takáto zmena, na základe ktorej si frekventant nevie vyplniť prihlášku, je potrebné počkať na toto rozhodnutie. Po jeho obdržaní budeme každú školu/školské zariadenie individuálne usmerňovať ako má ďalej postupovať. Prosíme frekventantov aby v takomto prípade zatiaľ individuálne prihlášky nevypĺňali.

Zároveň Vás chceme poprosiť aby ste vyplnili a poslali Oznámenie o zmene údajov, ktoré nájdete v sekcii Tlačivá a formuláre.

 

Adresa:

Metodicko-pedagogické centrum

Projekt AMV,

Ševčenkova 11, P.O.BOX 58

850 05 Bratislava

 

Ďakujeme!

 

Projektový tím AMV

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ