Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Upozornenie k individuálnemu prihlasovaniu

28.08. 2014

Vážené školy/ šk. zariadenia,

prosíme Vás aby ste dohliadli na individuálne prihlasovanie navrhnutých frekventantov v zmysle Prílohy č.1 a Prílohy č. 1a Zmluvy o účasti na projekte, nakoľko počet prihlásených frekventantov je jedným z Vašich zmluvných záväzkov.

Ďakujeme za súčinnosť.

Projektový tím AMV

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ