Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Usmernenie k rozvozu Interaktívnych tabúľ a vypĺňaniu Dodatkov

02.09. 2014

Vážené školy/ školské zariadenia,

dovoľte aby sme Vás informovali, že vybraným školám /šk. zariadeniam bude  v rámci projektu AMV prostredníctvom prepravnej spoločnosti dodaná výpočtová technika v nasledovnom rozsahu:

  • Interaktívna tabuľa - Hitachi v počte 1 ks
  • Projektor - Hitachi v počte 1 ks vrátane príslušenstva a aplikačného softvéru.

Pred samotným dodaním techniky je potrebné, aby ste si z našej webovej stránky stiahli Dodatok č.1 k Zmluve o účasti na projekte , pričom postup je rovnaký, ako keď ste si sťahovali Zmluvu o účasti na projekte.

  1. Najskôr na našom webe pri kolónke Termín prihlasovania škôl a školských zariadení: od 10.2.2014 kliknete na Prihlásiť.
  2. Do kolóny Zadajte projektové číslo školy napíšete projektové číslo Vašej školy      (nájdete ho aj na Zmluve o účasti na projekte).
  3. Následne uvidíte lištu, v ktorej budete mať na výber:                 Zmluva pdf, Príloha č.1 pdf, Dodatok č.1 pdf
  4. Kliknete na Dodatok č.1 a ten sa Vám načíta.
  5. Dodatok č.1 je potrebné vytlačiť 4x
  6. Do dodatku č.1 je potrebné doplniť miesto a dátum jeho podpisu, podpísať ho a opečiatkovať.
  7. Dodatok č.1 následne treba zaslať DOPORUČENE poštou na adresu:                      

Metodicko – pedagogické centrum

Projekt AMV

Ševčenkova 11 P.O.BOX 58

850 05 Bratislava                                                                                              

Školy a šk. zariadenia dostanú vždy pred dodávkou výpočtovej techniky oznam o jej distribúcii. Technika sa bude rozvážať priebežne od 3.9. 2014 do 15.10. 2014. Prosím týmto školy a školské zariadenia, ktorým bola pridelaná interaktívna tabuľa o súčinnosť.  

V prípade nejasností, alebo otázok, kontaktujte prosím príslušné detašované pracovisko AMV

Pri dodaní dostanete aj označenia. To ako bude vyzerať krabica s obálkami, ktoré k Vám prídu si môžete pozrieť na facebooku.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ