Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Oznam pre Centrá psychologického poradenstva

04.09. 2014

Radi by sme Vás upozornili, že do projektu AMV sa môže z Centier psychologického poradenstva prihlásiť psychológ, ktorý za absolvovanie vzdelávania v rámci nášho Akreditovaného vzdelávacieho programu (ďalej AVP) dostane kredity aj edukačný balíček.

UPOZORNENIE: Ak je špeciálny pedagóg zamestnaný ako učiteľ špeciálnej školy v takomto prípade za absolvovanie vzdelávania v rámci nášho AVP kredity dostane.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte: amv@mpc-edu.sk

ĎAKUJEME

 

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ