Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Upozornenie k individuálnemu prihlasovaniu

04.09. 2014

Vážené školy/ šk. zariadenia,

prosíme Vás o správne vypĺňanie položky v rámci individuálnej prihlášky frekventanta s názvom: Pracovisko (úplný názov). Prosím uvádzajte v tomto políčku úplný názov školy/ školského zariadenia, tak ako to je uvedené na zriaďovacej listine.

Príklad z praxe:

Nesprávne vyplnenie:

Pracovisko (úplný názov): MŠ Dukelská 977

Ulica: Dukelská

Číslo: 977

 

Správne vyplnenie:

Pracovisko (úplný názov): Materská škola, Dukelská 977, Považská Bystrica

Ulica: Dukelská

Číslo: 977

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ