Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Usmernenie k inštalácii interaktívnych tabúľ

05.09. 2014

Vážené školy/ šk. zariadenia,

dovoľte aby sme Vás informovali, že v termínoch od 9. 9. 2014 do 15. 10. 2014 sa uskutoční postupne otestovanie a predvedenie funkčnosti pridelených interaktívnych tabúľ (IT), ktoré sa skladá z dvoch častí:

  1. Prepojenie notebooku s interaktívnou tabuľou a projektorom (otestovanie, či projektor zobrazuje obraz).
  2. Otestovanie komunikácie medzi notebookom a interaktívnou tabuľou a jej kalibrácia pomocou softvéru StarBoard.

  Montážny technik testovanie vykoná pomocou svojho servisného notebooku, na ktorom už bude mať nainštalovaný potrebný sofvér StarBoard. Až následne, po otestovaní so servisným notebookom, ak škola poskytne vlastný (školský) notebook /počítač, montážny technik ho zapojí a otestuje funkčnosť podľa bodu 1.

Otestovanie podľa bodu 2 je podmienené inštaláciou softvéru StarBoard na školský notebook /počítač, čo už je zodpovednosťou školy. V tejto súvislosti odporúčame školám a šk. zariadeniam, aby si pripravili vlastný (školský) notebook /počítač s CD mechanikou a využili prítomnosť profesionálnych servisných technikov. 

Inštruktážne videá k inštalácii softvéru a kalibrácii IT, si môžete pozrieť na našej webovej stránke v sekcii Média - Videoarchív.

Otestovaní a inštalácii IT budú konkrétne školy informované vopred. 

V sekcii dokumentov (ostatné dokumenty) si môžete pozrieť Požiadavky na miestnosť pre inštaláciu tabule a Reklamačný poriadok

Ďakujeme za súčinnosť

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ