Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Oznam k povinnému označovaniu interaktívnych tabúľ

03.10. 2014

Vážené školy/ šk. zariadenia,

radi by sme Vás navigovali, kde si fyzicky nájdete povinné označenia, ku ktorým sa vzťahuje vydané usmernenie. Obálka s označeniami IT a nálepka A4 sa nachádza vo veľkej priehľadnej obálke nalepenej na obale projektora.

Obálka obsahuje:

  • pokyny k prevzatiu,
  • 4 ks preberacích protokolov (po potvrdení ich škola odovzdá kuriérovi),
  • 1 ks preberacieho protokolu ostáva pre školu,
  • 1 ks veľká nálepka,
  • 1 ks malá obálka (s malými nálepkami)

Počas prevzatia techniky medzi kuriérom a školou sa obálka otvorí, vyberú z nej preberacie protokoly, ktoré školá potvrdí. Kuriér si so sebou vezme iba 4 ks potvrdených preberacích protokolov. Zvyšné dokumenty t.j.: nálepka, preberací protokol 1 ks a obálka s označeniami IT ostávajú škole.

Fotografie obsahu priehľadnej obálky nalepenej na obale projektora, tak ako sú dodávané školám a šk. zariadeniam v rámci projektu AMV si môžete pozrieť na našej facebook stránke.

Ďakujeme

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ