Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Školenia na prácu s tabletom - už čoskoro!

18.11. 2014

Aktivizujúce metódy vo výchove a Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - 2 národné projekty spojili svoje sily a pripravili pre Vás v mesiacoch december 2014 a január 2015 špeciálne školenia na tému 

Využitie tabletov vo vyučovacom procese

 

Všetky užitočné informácie o tabletových školeniach nájdete v hornej časti stránky projektu AMV v sekcii Školenia: http://www.amvprojekt.sk/tablety http://www.amvprojekt.sk/tablety

Prihlásiť na 1.stupeň školení sa môžete prostredníctvom domovskej stránky projektu AMV vľavo dolu – Tabletové školenia: http://www.amvprojekt.sk/vzdelavanie-prihlaska 

 

Projektový tím AMV

 

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ