Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Zoznámte sa s obsahom školenia na tablety

27.11. 2014

Vážení záujemcovia o školenie na prácu s tabletmi, dovoľte aby sme Vás informovali o obsahu 1. stupňa školení, ktoré budú prebiehať prostedníctvom MKS - Moderného komunikačného systému.

 

Čas          Obsah

10 min    "technický" úvod: kontrola spojenia a prenosu

20 min    privítanie, prehľad programu, základné informácie o projekte    DigiŠkola,požiadavky na vypracovanie školských projektov – kritériá, termíny, témy

15 min    príprava učebne na výuku – kalibrácia tabule, prepojenie tabletu s projektorom atď.

 Školské projekty

 Čas          Obsah

15 min     Projekt Máme radi Slovensko

 • námety na aktivity (návšteva galérie, múzea, exkurzia, výlet)
 • štruktúra projektu s exkurziou, príprava projektu (myšlienkové mapy)

30 min    Praktická ukážka prípravy a tvorby kompletného projektu Máme radi Slovensko

 • snímanie videa, fotky, poznámky z exkurzie (Poznámka-S)
 • lokalizácia materiálu (GPS súradnice, mapa)

Čas          Obsah

30 min     Praktická ukážka prípravy a tvorby kompletného projektu Máme radi Slovensko

 • aplikácie vhodné pre tvorbu projektu
 • strih videa, ozvučenie, pridanie titulkov – žiaci na žiackych tabletoch, výstupom je 15-20 sekundový klip od každého žiaka
 • prenos klipov, fotiek a poznámok zo žiackych tabletov do učiteľského notebooku
 • spájanie klipov do výsledného videa, kolekcia vybraných materiálov do výsledného projektu, dokumentácia k projektu

15 min    Prenos metodiky z projektu Máme radi Slovensko na iné projekty (Učím sa – učím ťa, Videoexperiment, The School Dance, vlastné školské témy)

Používanie tabletov na vyučovaní

Čas          Obsah

45 min     Práca s tabletom (s aktívnym používaním interaktívnej tabule)

 • tvorba učebných pomôcok/prezentácií na vyučovanie v prostredí TUUL.sk
 • (prostredie, tvorba DVO, publikovanie verejné a zdieľanie žiakom)

Čas          Obsah

45 min    Práca s tabletom (s aktívnym používaním interaktívnej tabule)

 • tvorba testov v prostredí Socrative
 • (učiteľské prostredie, tvorba testu, typy otázok, odoslanie testu žiakom, vyhodnotenie testu)

Čas          Obsah 

30 min    Práca s tabletom (s aktívnym používaním interaktívnej tabule)

 • ďalšie užitočné aplikácie pre tablet z kolekcie Škola na dotyk (napr. Star chart, LandscapeArt, Google SkyMap, aplikácie pre konkrétne predmety)
 • DVO Planéta vedomostí

15 min    Záverečná diskusia, reflexia účastníkov na školenie

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ