Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Učiteľov školíme, ako pracovať s tabletmi

09.12. 2014

Zvyšovanie motivácie žiakov, individuálne zbieranie informácii, práca s digitálnym obsahom, flexibilita a kreativita sú len jedny z mála výhod, ktoré prináša práca s tabletom na vyučovacích hodinách. Zvýšenie zavedenia informačných technológií do škôl a potrebné vzdelávanie pedagógov umožnia školenia, ktorá začínajú už v týchto dňoch.

Na realizáciu školení sa spojili dva národné projekty, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ v rámci projektu Digiškola) a Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV) a pripravili pre učiteľov 2 vlny špeciálnych školení, ktoré podporia využitie tabletov vo vyučovacom procese. Tá prvá začína už v decembri 2014 s ukončením v januári 2015.

Počas školení sa učitelia aktívne zapojení do projektu EVSRŠ naučia, ako s pomocou tabletu zatraktívniť vyučovaciu hodinu. Školenia sú realizované prostredníctvom Moderného komunikačného systému, ktorý umožní účastníkom z rôznych kútov Slovenska absolvovať vzdelávanie postavené na využívanie prvkov živého vysielania s osobnou prítomnosťou odborného lektora. Účastníci si osvoja tvorbu prezentácií, učebných pomôcok a testov. Podstatná časť bude zameraná na tvorbu náročnejších školských projektov – od zvolenia správneho námetu až po finálny výstup.

„Účastníci školení uvidia praktickú ukážku prípravy vzorového projektu “Máme radi Slovensko” – jednej z tém, ktorá je predpísaná pre “tabletové školy” zapojené v Národnom projekte EVSRŠ. Vzorový projekt bude z centrálneho štúdia demonštrovať dvojica skúsených lektorov z nášho projektu. Metodiku budú môcť účastníci vzdelávania následne preniesť aj na iné školské témy a aktivovať tak v žiakoch tímovú spoluprácu a kreativitu.“ hovorí Michal Bartók, projektový manažér EVSRŠ.

Na školenia sa však môžu hlásiť aj iní pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí chcú tablet vo svojej pedagogickej, či odbornej praxi využívať na pokročilej úrovni.

„Prihlásiť sa môže každý frekventant hlavného vzdelávania projektu AMV – vzdelávania podľa akreditovaného programu „Aktivizujúce metódy vo výchove“, ako aj ktorýkoľvek iný pedagogický, alebo odborný zamestnanec, spĺňajúci kritériá stanovené pre cieľovú skupinu projektu AMV“ hovorí Petronela Kolevská manažérka projektu AMV.

Školenia sú zamerané na komplexné zvládnutie všetkých možností, ktoré poskytujú tablety, ako i na metodiky tvorby digitálneho obsahu pre projekt EVSRŠ. Záujemcovia o tabletové školenia organizovaní v rámci projektu AMV sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke www.amvprojekt.sk, kde nájdu aj všetky potrebné informácie.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ