Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Samsung School prinesie školám skvalitnenie výučby s využitím tabletov

12.12. 2014

Samsung School prinesie školám skvalitnenie výučby s využitím tabletovŠkoly už budú môcť naplno využívať všetky možnosti tabletovej učebne a vytvoriť interaktívnu spoluprácu medzi učiteľom i žiakmi v reálnom čase. Umožní to Memorandum o porozumení, ktoré dnes podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler so spoločnosťami DATALAN, a.s. a Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

  V Memorande sa obe spoločnosti zaviazali dodať Samsung School, riešenie manažmentu tabletovej učebne, ako i wifi routre, ktoré budú slúžiť k nasadzovaniu, využívaniu a manažovaniu tabletov v procese výučby na viac ako tisíc základných a stredných školách na Slovensku.

  Samsung School umožní navzájom efektívne prepájať digitálne sety a tablety v tabletových učebniach, čím učiteľ získa možnosť manažovať každý tablet samostatne, sprístupňovať individuálny obsah žiakovi, ako aj aktívne používať aplikácie v rámci vyučovacích hodín. Cena riešenia pre školu je 1 EUR+ DPH na tablet za rok.

  „Moderné riešenie tabletovej učebne umožní interaktívnu spoluprácu medzi učiteľom a žiakmi v reálnom čase. Tiež dá učiteľovi možnosť vyučovať akékoľvek učivo atraktívnym spôsobom a mať pritom plne pod kontrolou prácu žiakov na hodinách i aktívne vytvárať digitálny obsah. Počiatočný strach učiteľov z používania tabletov pomôžu prekonať realizované školenia“, hovorí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.

  V rámci projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ (EVSRŠ v rámci projektu Digiškola) bolo na základné a stredné školy v SR (mimo bratislavského kraja) dodaných 5 680 digitálnych setov (set obsahuje interaktívnu tabuľu, projektor a obslužný notebook) a navyše viac ako 1000 učební bolo vybavených tabletmi, pričom jedna učebňa zahŕňa 20 tabletov.

  Počiatočné obavy učiteľov z využívania tabletov na hodinách vyriešil projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ (EVSRŠ v rámci projektu Digiškola), kedy od septembra 2014 prebiehajú základné školenia zamerané na výučbu ako pracovať s tabletom, na ktoré sa zatiaľ prihlásilo 4 300* učiteľov z 1 700 škôl. (* údaj k 15.11.2014).

  Spojením dvoch národných projektov – projektu EVSRŠ a „Aktivizujúce metódy vo výchove“ (AMV cez Metodicko-pedagogické centrum) vznikli nadstavbové školenia „Využitie tabletov vo vyučovacom procese“ s cieľom učiteľom ukázať, ako vytvárať digitálny obsah a používať na hodinách aplikácie. Tie prebiehajú od pondelka, 8. decembra 2014, s trvaním do konca januára 2015. (http://www.minedu.sk/ucitelov-skolime-ako-pracovat-s-tabletmi/)

  Práve podpísanie Memoranda umožní spustenie ďalšej vlny školení s plánovaným začiatkom vo februári 2015. Tie učiteľov oboznámia s nadstavbou vo forme ako využívať možnosti Samsung School a plne manažovať hodinu kreatívnym spôsobom s využitím moderných technológií.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ