Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Informácie k januárovým školeniam na tablety

18.12. 2014

Vážení účastníci 1. stupňa školení,

radi by sme Vám oznámili čas školení realizovaných v mesiaci január 2015. Každé školenie bude prebiehať od 9:00 h do 15:00 h, miesto podľa vyplnenej prihlášky.

Je potrebné prísť aspoň 15 min. pred začiatkom školenia.

Školenie prebieha v miestnostiach, v ktorých je umiestený Moderný komunikačný systém. Koordinátorky školení budú rozposielať aj pozvánky na školenia, na ktoré ste prihlásení.

Prosíme na školenie si so sebou prineste:

  • podpísanú prihlášku Vami aj riaditeľom Vašej školy. Originál prihlášky je potrebné priniesť na školenie a nemusíte ho posielať poštou na príslušné regionálne pracoviská MPC. Naši lektori prihlášky zozbierajú priamo na mieste. Prihlášky prosím podpisujte modrým perom a nezabudnite prosím pri podpise uvádzať dátum.
  • tablet (nabitý)

Ďakujeme

Projektový tím AMV

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ