Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Pracovná ponuka: Kouč/praktikant pre školenia na tablety

08.01. 2015

Projektový tím Aktivizujúce metódy vo výchove ponúka brigádnickú príležitosť pre študentov vysokých škôl na Slovensku - odbory informatika/pedagogika s príslušnými zručnosťami viažucimi sa k používaniu digitálnych technológií.

Obsadzovaná pozícia : KOUČ-PRAKTIKANT 

Kouč/praktikant na mieste školenia zabezpečuje technickú a konzultačnú podporu/praktický koučing pri práci s informačnými technológiami v rámci druhého stupňa školení v aktivite 1.2 projektu.

Požiadavky: Požadované sú vyššie IT zručnosti.

Kouč/praktikant musí absolvovať špeciálne školenie od dodávateľa technológií (Samsung) v niektorom z týchto termínov:

1.deň: 3.2.2015 - Bratislava

  • 9:00 - 13.00hod školenie inštalácií (vrátane WiFi router inštalácie, Datalan časť) - max.počet 15 ľudí
  • 13.00 - 14.00hod obed
  • 14.00 - 17.00hod školenie Samsung school funkcionality - 10 ľudí
  • 17.00 - 18.00hod - Datalan, servis level diskusia

2.deň: 3.2.2015 - Bratislava

  • 9:00 - 13.00hod školenie inštalácií (vrátane WiFi router inštalácie, Datalan časť) - max.počet 15 ľudí
  • 13.00 - 14.00hod obed
  • 14.00 - 17.00hod školenie Samsung school funkcionality - 10 ľudí

3.deň: 4.2.2015 - Banská Bystrica

  • 9:00 - 13.00hod školenie inštalácií (vrátane WiFi router inštalácie, Datalan časť) - max.počet 15 ľudí
  • 13.00 - 14.00hod obed
  • 14.00 - 17.00hod školenie Samsung school funkcionality - 10 ľudí

Lokality: všetky kraje SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Priebeh školení: február 2015 - jún 2015

Typ školení: celodenné, prezenčné, od 8:30 do 16:00 hod.

Rozsah a forma druhého stupňa školení: 

  8 vyučovacích hodín (45 minútových, čo je 6 hodín). Školenie bude realizované formou výjazdov do škôl, ktoré majú zriadené „tabletové učebne“ v rámci Národných projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie, v súlade zo zámerom synergie jednotlivých Národných projektov realizovaných v pôsobnosti rezortu školstva.

  Základných a stredných škôl, spĺňajúcich uvedené kritérium je v čase realizácie tejto aktivity 1000, čiže druhý stupeň školení bude realizovaný formou 1000 výjazdov do daných škôl, prostredníctvom 20 dvojíc školiteľov, pričom každá dvojica sa bude skladať z Hlavného lektora/školiteľa a kouča/praktikanta.

Forma spolupráce: dohoda o vykonaní práce

Stručný životopis posielajte - v prípade záujmu - na e-adresy: 

kristina.marusova@mpc-edu.sk a v kópii na: slavomir.gruber@mpc-edu.sk

Termín prihlásenia: do 19.01.2015

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ