Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Využite posledné dni školení na tablety a prihláste sa!

22.01. 2015

Od decembra sme v rámci 1. stupňa tabletových školení „Využitie tabletov vo vyučovacom procese“ vyškolili viac ako 1500 učiteľov. Pred sebou posledné dva dni školení, tak neváhajte a prihláste sa!

Pozrite si prehľad posledných voľných miest a termínov v jednotlivých regiónoch: 

  • Prešov, Základná škola, Šrobárová 20 – 26.1.2015, 27.1.2015
  • Prešov, Regionálne pracovisko MPC, T.Ševčenka 11 (č.37) – 26.1.2015, 27.1.2015
  • Prešov, Regionálne pracovisko MPC, T.Ševčenka 11 (č. 41) – 26.1.2015 (posledné 2 miesta!), 27.1.2015
  • Košice, Športové gymnázium, Trieda SNP 104 – 26.1.2015 (posledné 2 miesta!), 27.1.2015
  • Banská Bystrica, RP MPC, Horná 97 - 27.1.2015 (posledné miesto!)
  • Trenčín, Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14 – 26.1.2015, 27.1.2015
  • Trnava, Základná škola s materskou školou, Vančurova 38 – 26.1.2015, 27.1.2015
  • Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2 – 26.1.2015, 27.1.2015
  • Komárno, SPŠ - Ipari Szakközépiskola, Petôfiho 2 – 26.1.2015, 27.1.2015

Na 1. stupeň školenia na tablety sa môžete prihlásiť jednoducho - vyplnením elektronickej prihlášky.

Na našej facebook stránke si môžete pozrieť krátke videá z priebehu školení, ktoré sa realizujú v 15 učebniach rozmiestnených po celom území Slovenska. V nich sú nainštalované koncové zariadenia MKS, ktoré umožňujú spojenie s centrálnou vysielacou miestnosťou. V nej sa dvaja skúsení lektori – profesionálni metodici na prácu s tabletmi, so zameraním na kreatívne využívanie možností tabletov vo vyučovacom procese a na tvorbu projektov, ktoré zúčastneným školám predpisuje projekt EVSRŠ, prihovárajú "online" k desiatkam účastníkov. Naviac sú frekventanom školenia v jednotlivých učebniach nápomocní lektori – asistenti, ktorí v prípade potreby poradia a usmernia ako postupovať.

Zaujíma Vás ako na tento spôsob realizácie školení reagovali samotní účastníci? Tú sú niektoré z ich výpovedí:

"Forma školenia sa mi páčila - spojenie cez Moderný komunikačný systém bolo bezproblémové. Lektor bol milý, ochotný a fundovaný. V praxi určite natočím spolu so žiakmi nové videá. Pripravím si tiež testy v prostredí SOCRATIVE. Budem sa snažiť odovzdať získané poznatky aj svojim kolegom a naučím žiakov ako pracovať s tabletmi na hodinách matematiky." PaedDr. Jana Humeníková Účastníčka školení na tablety, 1. stupeň

"Priebeh školenia hodnotím vysoko pozitívne. Stretla som sa s touto formou po druhý krát a veľmi sa mi to páčilo. Poznatky určite uplatním vo vyučovaní odborného predmetu v exkurzii alebo praxi."                Ing. Ľubomíra Lichvárová Účastníčka školení na tablety, 1. stupeň

"Forma školenia bola zaujímavá a atraktívna. Vysoko hodnotím aj prístup a asistenciu lektora na mieste a jeho ochotu pomôcť. Na základe získaných poznatkov sa budem snažiť inovovať vyučovacie hodiny."    Mgr. Ľubica Taňkošová Účastníčka školení na tablety, 1. stupeň

 

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ