Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Do evaluácie sa zapojilo dvesto škôl

20.01. 2014

  Súčasťou prvej fázy projektu Aktivizujúce metódy vo výchove bola evaluácia pedagogických a odborných zamestnancov. Zapojilo sa do nej takmer 600 osôb z dvesto škôl a školských zariadení z rôznych regiónov Slovenska.

  Cieľom evaluácie bolo zistenie úrovne využívania aktivizujúcich výchovných metód v doterajšej praxi. Evaluátori sa do zapojených škôl a školských zariadení opäť vrátia vo fáze odovzdávania interaktívnych tabúľ. Na konci projektu tiež overia a porovnajú vedomosti a znalosti vybraných pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré získali v priebehu vzdelávania.

  Veríme, že výstupy z evaluácie ako aj odborných analýz, ktoré sú súčasťou projektu, budú hodnotným nástrojom pri plánovaní zlepšenia a ďalšieho rozvoja nášho vzdelávacieho systému.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ