Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Upozornenie pre multiplikátorov vo vzdelávaní

03.02. 2015

Žiadame uchádzačov o pozíciu multiplikátorov, aby pred vzdelávaním v aktivite 1.1 platne uzavreli dohodu o vykonaní práce. Upozorňujeme, že v opačnom prípade - bez platne uzavretého pracovného vzťahu si budú hradiť všetky náklady sami.

Ďakujeme za súčinnosť!

Projektový tím AMV

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ