Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Takmer 2000 učiteľov sa zdokonalilo v práci s tabletmi

09.02. 2015

Chuť inovovať a zatraktívniť vyučovanie i snaha priblížiť sa mladšej generácii. Taká bola motivácia väčšiny učiteľov, ktorí sa od decembra do januára zúčastnili školení zameraných na využitie tabletov vo vyučovacom procese.

Vďaka synergii národných projektov Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV) a Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ v rámci projektu Digiškola) sa preškolilo a zdokonalilo vo využívaní tabletov takmer 2000 učiteľov. Najviac aktívni boli pedagógovia zo Žilinského, Nitrianskeho a Prešovského kraja.

Sme veľmi radi, že sa potvrdil záujem o školenia vo využívaní týchto moderných technológií. Veríme, že nielen pedagógovia ale aj žiaci ocenia inovácie vo vyučovaní, ktoré sa podarilo vniesť do prostredia škôl vďaka spolupráci dvoch národných projektov." povedala Petronela Kolevská, manažérka projektu AMV.

Prvý stupeň školení na tablety bol zameraný na komplexné zvládnutie všetkých možností, ktoré poskytujú tablety, ako i na metodiky tvorby digitálneho obsahu pre projekt EVSRŠ. Účastníkom sa páčila najmä tvorba a úprava videa v programe movie maker.

„Nie len pre nás pedagógov, ale aj pre žiakov je to určite zaujímavá činnosť, ktorú budú deti zbožňovať. Poznatky, ktoré som nadobudol na školení určite uplatním na hodinách geografie. Viem si predstaviť prácu žiakov v skupinkách, ktorý dostanú rôzne úlohy na vytvorenie videa. Krajina ako je Slovensko nám vie veľa krásneho ukázať a tým, ako ľahko sa vieme dopracovať k vytvoreniu krásneho videa, bola by škoda nevyužiť to v školskej praxi. Nielen ja, ale aj žiaci búdu mať zážitky, ale aj veľmi cenné poznatky, ktoré môžu využiť aj v budúcnosti." povedal Dušan Matúška, účastník školenia v Banskej Bystrici.

Okrem prípravy vzorového projektu “Máme radi Slovensko” – jednej z tém, predpísaných pre „tabletové školy“ zapojené v projekte EVSRŠ ocenili pedagógovia aj možnosť pripraviť si testy v programe Socrative. Pozitívne tiež prijali interaktívnu formu školenia prostredníctvom Moderného komunikačného systému.

Školenie bolo zaujímavé, motivujúce a veľa som sa naučila. Samotnú formu považujem za prospešnejšiu ako iné. Je to veľmi moderná a kreatívna metóda.“ zhodnotila Eva Šuchterová, účastníčka školenia v Trnave.

Národné projekty AMV a EVSRŠ plánujú v mesiaci február spustiť 2. stupeň tabletových školení, ktoré potrvajú až do júna tohto roku. Školenia budú realizované formou výjazdov do tisícky základných a stredných škôl, ktoré majú zriadené „tabletové učebne“ a získali riešenie pre manažment tabletov Samsung School.

V rámci tohto školenia sa učitelia naučia pracovať v prostredí aplikácie SAMSUNG SCHOOL a vytvárať v nej lekcie, prednášky a kolektívne úlohy. Naučia sa manažovať prácu žiakov s tabletmi počas vyučovacích hodín či výchovných aktivít a získajú potrebné vedomosti o špecifikách ich pedagogického vedenia. V praxi si tiež odskúšajú modelovú hodinu za účasti žiakov vo veku 12 – 16 rokov.

Všetky školy budú postupne kontaktované zo strany projektu AMV a dozvedia všetky potrebné informácie.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ