Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Učiteľov školíme ako využiť „tabletovú učebňu“

27.02. 2015

Tisíc škôl so zriadenými tabletovými učebňami bude môcť už čoskoro využívať možnosti riešenia Samsung School.

Od dnes sa vďaka spolupráci národných projektov Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Digiškola) a Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV) realizujú školenia „Manažment tabletovej učebne“, ktoré učiteľov oboznámia ako viesť vyučovanie jednoduchšie a pútavo s využitím moderných technológií.

Druhý stupeň špeciálnych školení umožnilo Memorandum o porozumení, ktoré v decembri 2014 podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler so spoločnosťami DATALAN, a.s. a Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. Obe spoločnosti sa v ňom zaviazali dodať Samsung School, riešenie manažmentu tabletovej učebne, ako i wifi routre, ktoré budú slúžiť k nasadzovaniu, využívaniu a manažovaniu tabletov v procese výučby.

„Školení „Manažment tabletovej učebne“, organizovaných projektom AMV, sa môžu zúčastniť základné a stredné školy, ktoré sa zapojili do partnerského projektu Digiškola, vybavili svoju digitálnu učebňu tabletmi a zaregistrovali sa pre riešenie Samsung School cez webovú stránku projektu digiškola.sk. Tieto školy budú následne kontaktované pracovníkmi projektu AMV, od ktorých dostanú presné pokyny k samotnému priebehu školenia priamo na škole,“ hovorí Petronela Kolevská, manažérka projektu AMV.

Tí sa v rámci 2. stupňa školení naučia ako naplno využívať všetky možnosti tabletovej učebne a nacvičia si ako viesť hodiny moderným a interaktívnym spôsobom. Po oboznámení sa so všetkými funkcionalitami, budú mať pedagógovia možnosť vyskúšať si riešenie na modelovej hodine so svojimi žiakmi. Metodiku školenia – ako využiť riešenie Samsung School priamo na vyučovaní, pripravilo Metodicko-pedagogické centrum.

„Učiteľ si v praktickej časti nastaví na tablete vyučovaciu hodinu a skontroluje si prítomných žiakov. Na tabletoch si spoločne odskúšajú kvíz, anketu či prácu s webovými stránkami. Naučí sa tiež napríklad ako zablokovať tablety v rámci triedy – v prípade ak chce svoju triedu upriamiť na výklad či inú činnosť. Zároveň bude mať možnosť kedykoľvek nahliadnuť do tabletov žiakov, včas ich opraviť pri riešení úloh, či zdielať plochu ich tabletu na interaktívnu tabuľu.“ dodala Mária Nogová, riaditeľka RP MPC Bratislava.

Druhý stupeň školení potrvá až do júna 2015. Všetky školy, ktoré prihlásia svojich pedagógov na školenie, postupne navštívi vo vopred dohodnutých termínoch dvojica – lektor/školiteľ a kouč/praktikant. Viac informácií o obsahu a priebehu 2. stupňa školení na tablety nájdete na webovej stránke projektu AMV www.amvprojekt.sk/tablety.

Národné projekty Digiškola a AMV majú za sebou úspešnú realizáciu 1. stupňa školení, zameraných na využitie tabletov vo vyučovacom procese. V rámci nich sa preškolilo a zdokonalilo v práci s tabletom takmer 2000 učiteľov, pričom najaktívnejší boli pedagógovia zo Žilinského, Nitrianskeho a Prešovského kraja. Školenia boli zamerané na komplexné zvládnutie všetkých možností, ktoré poskytujú tablety, ako i na metodiky tvorby digitálneho obsahu pre projekt Digiškola. Motiváciou pre zúčastnených učiteľov bola najmä ich chuť inovovať a zatraktívniť vyučovanie pre svojich žiakov, ale aj snaha priblížiť sa mladšej generácii. Školenia sa realizovali do januára 2015.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ