Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Zmena v harmonograme školení

04.03. 2015

S ohľadom na viaceré ohlasy od riaditeľov škôl so zriadenou tabletovou učebňou, ako aj pedagógov prihlásených na školenia „Manažment tabletovej učebne“ sa projekt AMV rozhodol vyjsť v ústrety ich žiadosti o pozmenenie harmonogramu.

Keďže bolo náročné zabezpečiť na posledné dve hodiny (do 15:45 hod.) prítomnosť žiakov/študentov – nakoľko vo väčšine prípadov vyučovanie končí skôr – prispôsobili sme harmonogram, tak aby školy vedeli zabezpečiť ich účasť bez problémov.

Školy, na ktorých prebiehajú školenia do 6.3.2015 si môžu po dohode s lektorom vybrať či chcú realizovať školenie podľa pôvodného alebo nového harmonogramu.

Ďakujeme

Projektový tím AMV

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ