Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Hľadáme lektorov/školiteľov

18.03. 2015

Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove obsadzuje pracovnú pozíciu - Lektor/školiteľ.

Stručný opis činnosti:
Lektor/školiteľ školí pedagógov priamo na školách podľa miesta určenia projektovej kancelárie AMV. Školenia prebiehajú v čase od 9:00 - 15:45 hod. počas pracovných dní. Realizujú sa priamo na školách, ktoré lektorom priraďujú koordinátorky školení NP = hľadáme ľudí ochotných cestovať!

Lektorov hľadáme na realizáciu výjazdov v termíne od 1.4.2015-30.6.2015.

Školenie prebieha vo dvojici lektor + praktikant. Lektor zabezpečuje teoretickú a metodickú časť. Lektorov/školiteľov hľadáme na nasledujúci rozsah práce:

  • Prešovský kraj: 4 pracovníci na 8 výjazdov mesačne = približne 0,3 prac.úväzok
  • Košický kraj: 4 pracovníci na 14 výjazdov mesačne = približne 0,5 úväzok alebo 7 pracovníci na 8 výjazdov mesačne = približne 0,3 prac.úväzok
  • Banskobystrický kraj: 0 (rátame s vyššie nahlásenými 2 na 8 výjazdov mesačne = približne 0,3 prac.úväzok)
  • Žilinský kraj: 3 na 14 výjazdov mesačne = približne 0,5 úväzok alebo 6 na 8 výjazdov mesačne = približne 0,3 prac.úväzok
  • Trnavský kraj: 2 na 8 výjazdov mesačne = približne 0,3 prac.úväzok

Miesto výkonu práce: Trnavský, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj.

Druh pracovného pomeru: PP na dobu určitú, čiastočný úväzok

Termín nástupu do pracovného pomeru: 1. apríl 2015

Počet obsadených miest: 16-25

Predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície:

V prípade 2.stupňa tabletových školení je lektorom/školiteľom osoba spĺňajúca – okrem kritérií stanovených pre lektora/školiteľa v prvom stupni školení, aj kritérium experta/metodika.

Požiadavky na 1.stupeň školení: lektorom/školiteľom je osoba spĺňajúca predpoklad predchádzajúcej lektorskej činnosti zameranej na školenia IKT a nových technológií (t.j. učiteľ kontinuálneho vzdelávania s príslušnou aprobáciou a pod.).

Ďalšie požiadavky potrebné na vykonávanie tejto pozície: ochota cestovať, analytické myslenie, flexibilita, dôslednosť, dochvíľnosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať pod stresom

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte najneskôr do 31.03.2015 na adresu: Personálne oddelenie, Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ