Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Pridajte sa k nám jednoduchšie - elektronicky!

05.03. 2014

Školy a šk. výchovnovzdelávacie zariadenia môžu prihlásiť do vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov (PZ a OZ) ľahšie – vyplnením jednoduchého elektronického formulára.

Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove sa ako jeden z mála zameriava práve na oblasť výchovy. Jeho cieľom je naučiť PZ a OZ pútavo komunikovať s deťmi a pripraviť ich na rôzne životné situácie, ktoré prináša súčasná doba.

Do projektu sa môžu zapojiť PZ a OZ:

- školských klubov detí

- centier voľného času

- školských internátov

- špeciálnych škôl

- špeciálnych výchovných zariadení

- základných umeleckých škôl

- konzervatórií

- odborných škôl umeleckého zamerania

- materských škôl

Ambíciou projektu je vyškoliť až 7500 pedagógov a vychovávateľov, ktorí si – okrem vedomostí – z projektu odnesú aj špeciálne interaktívne digitálne výchovné pomôcky. Zároveň projekt prináša pre určené školy a školské zariadenia možnosť získať až 1550 Interaktívnych tabúľ aj s príslušenstvom.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ