Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Skvelá pracovná ponuka: Kouč/praktikant

30.03. 2015

Projektový tím Aktivizujúce metódy vo výchove ponúka brigádnickú príležitosť pre študentov vysokých škôl na Slovensku s príslušnými zručnosťami viažucimi sa k používaniu digitálnych technológií.

Obsadzovaná pozícia : KOUČ-PRAKTIKANT 

Kouč/praktikant na mieste školenia zabezpečuje zaškolenie určených pedagógov z navštívenej školy na inštalácie, obsluhu a užívanie všetkých IT komponentov a riešení súvisiacich s prevádzkou „tabletových učební“, technickú a konzultačnú podporu/praktický koučing.

Požiadavky: 

Koučom/praktikantom môže byť: poslucháč VŠ – odbory informatika/pedagogika

Vítaní sú uchádzači, ktorí majú možnosť realizovať mesačne min. 10 výjazdov

Lokality školení: 

Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj

Obdobie realizácie školení:

apríl 2015 - jún 2015

Typ školení: 

celodenné, prezenčné, počas pracovných dní od 9:00 do 15:45 hod.

Rozsah a forma druhého stupňa školení: 

8 vyučovacích hodín (45 minútových, čo je 6 hodín).

Školenie bude realizované formou výjazdov do škôl, ktoré majú zriadené „tabletové učebne“ v rámci Národných projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie, v súlade zo zámerom synergie jednotlivých Národných projektov realizovaných v pôsobnosti rezortu školstva.

Forma spolupráce: dohoda o vykonaní práce

Stručný životopis v prípade záujmu posielajte na e-adresy: 

Do tela e-mailu prosím napíšte približný počet možných výjazdov v mesiacoch apríl-jún 2015.

Poznámka:  Kouč/praktikant pred prvým výjazdom musí absolvovať preškolenie.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ