Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Oznam ku školeniam - Manažment tabletovej učebne

02.04. 2015

Vážené školy,

dnešným dňom 2.4. 2015 sa stal účinný Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPV/38/2013, ktorý prináša zmenu v spôsobe organizácie II. stupňa školení na tablety pod názvom "Manažment tabletovej učebne".

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti z realizácie špeciálnych výjazdových školení, ktoré pre Vás zabezpečuje projekt Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV), v rámci synergie s projektom Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – DiGiŠkola sme týmto vyšli v ústrety viacerým podnetom a požiadavkám deklarovaným zo strany zo strany Vás - riaditeľov a pedagogických pracovníkov škôl, pre ktorých sú naše vzdelávania určené.

Po Veľkonočných prázdninách sa výjazdové školenia projektu AMV –  budú realizovať  ako dvojdňový výjazd.

Vytvorili sme tak:

  • dostatočný priestor na zvládnutie potrebných užívateľských zručností na plnohodnotné využívanie všetkých funkcionalít tabletovej učebne, vrátane dostatočného priestoru na riešenie špecifických technických podmienok jednotlivých škôl
  • následne: dostatočný priestor na spoznanie a osvojenie si potrebného rozsahu vedomostí o potenciále funkčnej tabletovej učebne v rámci  vzdelávacieho procesu
  • a najmä: dostatočný priestor na získanie cenných PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTÍ v prostredí vlastnej školy.

Bližšie informácie o obsahu školení na tablety  –  II. stupeň pod názvom "Manažment tabletovej učebne" nájdete na postránke ku školeniam v sekcii OBSAH.

 

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ