Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Hľadáme lektorov/školiteľov

07.04. 2015

Stručný opis činnosti: Lektor/školiteľ školí pedagógov priamo na školách podľa miesta určenia projektovej kancelárie AMV.

 

Školenia prebiehajú v čase od 9:00 - 15:45 hod. počas pracovných dní. Školenia prebiehajú priamo na školách, ktoré lektorom priraďujú koordinátorky školení NP - hľadáme ľudí ochotných cestovať.

Lektorov/školiteľov hľadáme na realizáciu výjazdov na apríl 2015 - jún 2015

Školenie prebieha vo dvojici lektor/školiteľ + kouč/praktikant. Lektor zabezpečuje teoretickú a metodickú časť.

Lektorov/školiteľov hľadáme na nasledujúci rozsah práce:

  • 8 výjazdov mesačne = približne 0,3 prac.úväzok
  • na Košický/Žilinský kraj aj na 14 výjazdov mesačne = približne 0,5 úväzok, prípadne podľa dohody.

Miesto výkonu práce: Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, Košický kraj.

Druh pracovného pomeru: PP na dobu určitú, čiastočný úväzok

Termín nástupu do pracovného pomeru: 14.4. 2015, 01.05.2015

Počet obsadzovaných miest: 20-25

Predpoklady na vykonávanie pracovnej pozície: V prípade 2.stupňa tabletových školení je lektorom/školiteľom osoba spĺňajúca – okrem kritérií stanovených pre lektora/školiteľa v prvom stupni školení, aj kritérium experta/metodika, resp. osoba spĺňajúca predpoklad predchádzajúcej lektorskej činnosti zameranej na školenia IKT s dôrazom na pedagogické obsahy.

Požiadavky na 1.stupeň školení: lektorom/školiteľom je osoba spĺňajúca predpoklad predchádzajúcej lektorskej činnosti zameranej na školenia IKT a nových technológií (t.j. učiteľ kontinuálneho vzdelávania s príslušnou aprobáciou a pod.).

Ďalšie požiadavky potrebné na vykonávanie tejto pozície:

  • Ochota cestovať
  • Analytické myslenie
  • Flexibilita
  • Dôslednosť
  • Dochvíľnosť
  • Zodpovednosť
  • Schopnosť pracovať pod stresom

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte najneskôr do 30.04.2015 na adresu: Personálne oddelenie, Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ