Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Efektívne využívanie aktivizujúcich metód vo výchove

09.04. 2015

Objasnenie narastajúceho vplyvu médií, zdôraznenie významu etických hodnôt, harmónie tela i ducha, ale tiež trénovanie zručností správne reagovať v situáciách v rámci dopravy. To sú len niektoré z tém, ktoré sú súčasťou vzdelávania v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra (MPC) v rámci implementácie národného projektu s rovnomeným názvom Aktivizujúce metódy vo výchove (NP AMV).

Viac ako 6 500 pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v oblasti výchovy si od dnes začínajú zdokonaľovať kompetencie v efektívnom využívaní aktivizujúcich metód. Cieľom pritom je, aby si pedagógovia a odborní zamestnanci preniesli tieto vedomosti a zručnosti do vlastnej praxe, v spojitosti s modernými informačnými technológiami tak, aby zvyšovali úroveň mediálnej gramotnosti detí a žiakov.

Početnú cieľovú skupinu budú vzdelávať profesionálni multiplikátori, ktorí sa na pozíciu lektorov pripravovali od januára 2015. Národný projekt AMV umožnil v rámci komunikácie počas klasického prezenčného, on-line prezenčného i dištančného vzdelávania využívanie elektronických, digitálnych komunikačných systémov. Účastníci vzdelávania sa tak aj v priebehu prípravy budú aktívne zdokonaľovať v používaní moderných digitálnych technológií. Naučia sa používať interaktívnu tabuľu a súvisiace zariadenia na vyššej užívateľskej úrovni.

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov potrvá do septembra 2015. V budúcom školskom roku tak budú môcť absolventi naplno využívať získané poznatky, zručnosti a interaktívne digitálne pomôcky v rámci vlastného edukačného pôsobenia.

Záujemcovia o vzdelávanie majú stále možnosť prihlásiť sa prostredníctvom webovej stránky - www.amvprojekt.sk, vyplnením jednoduchého elektronického formulára.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ