Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Oznam frekventantom vzdelávania

15.06. 2015

Vážení frekventanti vzdelávania,

pripomíname Vám, že v rámci záverečného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe AMV - tzv. „Škôl AMV“ sme pre Vás vytvorili priestor na prácu s Interaktívnymi digitálnymi pomôckami (tzv. IDP), ktoré sú nosnou súčasťou pripravovaných Edukačných balíčkov a jedným z hlavných výstupov projektu AMV.

Dodávateľ IDP poskytol na limitovaný čas tri demo verzie IDP, ktoré nájdete v našom Modernom komunikačnom systéme (MKS), pod špeciálnou dlaždicou označenou „IDP“. Demo verzie sú určené na voľné stiahnutie do osobných počítačov a následné využívanie pre každého frekventanta vzdelávania podľa akreditovaného vzdelávacieho programu AMV (AVP AMV) a to najmä počas predmetných vzdelávaní v rámci „Škôl AMV“, ako aj v čase po nich.

Demo verzie budú plne funkčné do konca trvania projektu – t.j. do 30.11.2015.

Čo je obsahom sprístupnených Demo verzií?

Prvé dve demo verzie IDP sú ukážkami reálnych IDP tak, ako ich dostanú absolventi vzdelávania vo svojich Edukačných balíčkoch. Vybrané ukážky z IDP sú určené pre Školské kluby a CVC – mladší žiaci (t.j. veková kategória 6.-10 r.) Ide o vzorové IDP, prostredníctvom ktorého sa môžu frekventanti pod vedením multiplikátora oboznámiť :

  • s príncípom fungovania IDP
  • s rozmiestnením jednotlivých obsahov a prvkov
  • s ich základným ovládaním (na IDP sú umiestnené plnoformátové audiovizuálne obsahy, interaktívne prvky, videotutoriály k interaktívnym prvkom, elektronická verzia tlačenej brožúrky/metodiky, archív predvolených obsahov...)

V Edukačných balíčkoch dostane každý absolvent AVP AMV obsah podľa jeho zadania na prihláške, s časovo neobmedzenou funkčnosťou. Tieto obsahy budú zohľadňovať vybrané typy škôl/ školských zariadení a rôzne vekové kategórie.

Tretia demo verzia je špeciálnym IDP, ktoré má – v rámci zaškoľovania frekventantov – za úlohu slúžiť najmä na praktický nácvik práce so všetkými typmi Interaktívnych prvkov, s ktorými sa môžu absolventi AVP AMV na svojich vlastných IDP v budúcnosti stretnúť.

Tretie demo IDP je špeciálne vyvinuté len pre potreby zaškoľovania frekventantov vzdelávania, iba do konca trvania projektu.

Obsahy, ktoré si frekventanti vzdelávania – počas „Škôl AMV“ – vytvoria v rámci práce s demo IDP, budú prenosné do ich osobných IDP, ktoré obdržia vo svojich vlastných Edukačných balíčkoch po ukončení vzdelávania (pred zahájením koučingu).

Stiahnutie demo verzií IDP z MKS Vám uľahčia podrobné tutoriály, ktoré nájdete na webovej stránke projektu v sekcii MANUÁLY

V prípade akýchkoľvek otázok alebo technických problémov sú vo všetkých regiónoch dispozícii na konzultácie členovia pracovných skupín, špecializovaní na prácu s IDP a obsahy umiestňované v MKS.

Kontakt na technickú podporu:

Západné Slovensko

  • Michal Dudo Email: ikt.mks2@mpc-edu.sk, mobil: +421 915 792 533
  • Juraj Petruška Email: ikt.mks4@mpc-edu.sk Mobil: +421 907 064 577

Stredné Slovensko

  • Matúš Juhaniak Email: ikt.mks6@mpc-edu.sk Mobil: +421 917 422 692
  • Peter Mrázek Email: ikt.mks1@mpc-edu.sk Mobil: +421 903 773 264

Východné Slovensko

  • Miroslav Kocan Email: ikt.mks5@mpc-edu.sk Mobil: +421 915 925 751
  • Marian Paulička Email: ikt.mks3@mpc-edu.sk Mobil:+421 904 755 572

Veríme, že sprístupnenie týchto demo verzií IDP nebude len prirodzenou súčasťou, ale aj prínosným spestrením programu 4 dňového prezenčného vzdelávania „ŠKOLA AMV“.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ