Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Zapojte sa do anonymného prieskumu - Váš názor je dôležitý!

29.06. 2015

Vážení frekventanti vzdelávania,

v uplynulých dňoch ste dostali Newsletter s informáciou o realizácii anonymného prieskumu, ktorý bude podkladom pre spracovanie štyroch odborných analýz. Ich cieľom je najmä zisťovanie úrovne poznania v oblasti mediálnej, etickej, zdravotnej a dopravnej výchovy u pedagogických a odborných zamestnancov.

Do anonymného prieskumu sa budete môcť zapojiť už v najbližších dňoch. Notifikácia k vyplneniu dotazníka Vám bude doručená na email. Obsahom emailu nebude priamo dotazník, ale link na webstránku, kde bude prieskum prebiehať. Na tejto webstránke sa nebudete musieť registrovať, nebudete musieť zadávať žiadne meno, kontakt ani adresu. Po vyplnení dotazníkového prieskumu sa Vaše odpovede automaticky zaradia k odpovediam ostatných respondentov, preto netreba odosielať žiadny email o jeho vyplnení realizátorovi prieskumu, ani Metodicko-pedagogickému centru. Týmto spôsobom sa vyhneme spojeniu Vašich odpovedí s Vašou emailovou adresou.

Realizátor prieskumu, spoločnosť AKO, s.r.o., ktorá na Slovensku pôsobí už 24 rokov a je zakladajúcim členom Slovenskej asociácie výskumných agentúr, bude odpovede spracovávať hromadne ako celok a garancia anonymity odpovedí je súčasťou podmienok členstva v SAVA, ako aj jej členstva v celosvetovej profesijnej asociácii prieskumných agentúr ESOMAR. Metodicko-pedagogické centrum získa výsledné dáta vo forme reportu za celú oslovenú skupinu respondentov a nebude mať prístup ku konkrétnym jednotlivým dotazníkom.

Ďakujeme za Váš čas a zodpovedný prístup.

Vaše názory ovplyvnia celkovú štúdiu a návrhy cieľov v skúmaných oblastiach.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ