Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Viac ako dvetisíc učiteľov sa vyškolilo, ako viesť hodinu v tabletovej učebni

07.07. 2015

  Používanie tabletov na vyučovaní sa stáva realitou. Takmer 700 základných a stredných škôl absolvovalo školenia „Manažment tabletovej učebne“ realizované vďaka spolupráci národných projektov Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Digiškola) a Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV). Nový prvok vo vyučovaní privítali učitelia i žiaci pozitívne.

  Zvýšená pozornosť žiakov, ľahšia príprava na vyučovanie i samotné vedenie hodiny so žiakmi. Takto najčastejšie opisujú benefity digitálneho vzdelávania učitelia. Nové prvky sa postupne stávajú každodennou súčasťou vyučovania. Školenia „Manažment tabletovej učebne“ od februára absolvovalo celkovo 2 081 pedagógov, medzi nimi aj Zuzana Hlaváčová zo Základnej školy Komjatná.

  „Priebeh školenia hodnotím pozitívne. Lektorov výklad bol pre mňa ako účastníka inšpirujúci pre prácu s tabletom, podal ho dostatočne profesionálne. Najviac si cením skutočnosť, že aj učiteľ, ktorý nemá pozitívny vzťah k moderným technológiám, ho môže pod vhodným vedením zmeniť a vziať ho ako výzvu na vlastný osobnostný rast,“ uviedla.

  Školenia boli zamerané na využívanie riešenia manažmentu tabletov Samsung School a osvojenie si zručností, ako viesť vyučovanie v tabletovej učebni. Metodiku školení pripravilo Metodicko-pedagogické centrum. Pedagógovia sa naučili, ako tvoriť pracovné materiály, kolektívne úlohy či ovládať žiacke tablety podľa potrieb.

  „Najväčším prínosom je podľa mňa potenciálne zrýchlenie vyučovania a to, že kráčame s dobou. V rámci riešenia Samsung School ma zaujalo hlavne tvorenie a spúšťanie kvízov. Rád by som ich využíval na krátke a rýchle overenie vedomostí mojich žiakov z daného predmetu. Taktiež sa mi ponúka možnosť okamžitého vyhodnotenia správnych či nesprávnych odpovedí," poznamenal po školení Marián Vizy, pedagóg z CZŠ Šurany.

  „Z množstva funkcionalít ma najviac zaujalo a chcela by som na vyučovaní využívať monitorovanie činnosti žiakov a preverovanie nadobudnutých vedomostí. Nadobudnuté poznatky využijem pri prezentácii učiva, využití zdrojov z internetu a získavaní spätnej väzby od študentov,“ dodala Mária Staňová, pedagogička z SOŠ Vráble.

 Druhý stupeň školení sa realizoval od februára do júna 2015. Pokračovať bude aj po školských prázdninách na desiatkach škôl, ktoré sa začali školiť počas školského roka 2014/2015.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ