Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Záverečná konferencia projektu Aktivizujúce metódy vo výchove

20.10. 2015

Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove bude 9. decembra 2015 realizovať jednodňovú Záverečnú odbornú konferenciu s podnázvom "Zapojiť sa má zmysel".

Zameriavať sa bude na prezentovanie relevantných výstupov z pracovných odborných video - seminárov, jednotlivých aktivít projektu, príkladov dobrej praxe a návrhov na ďalšie zlepšenia na tému „Aktivizujúce metódy vo výchove“.

Jednodňová konferencia je poslednou podaktivitou projektu, ktorá podporí prezentovanie aktivizujúcich metód výchovy v praxi. Aktívnymi účastníkmi konferencie – teda tými, ktorí si pripravia príspevky na konferenciu a budú prezentovať - budú najmä členovia Hlavnej odbornej pracovnej skupiny, členovia pracovných skupín a tiež aj účastníci vzdelávania v Aktivite 1.1 a 1.2. Celkovo sa konferencie zúčastní približne 400 účastníkov.

Viac informácií k programu konferencie zverejníme v priebehu nasledujúcich týždňov.

 

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ