Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Pracovníci v oblasti vzdelávania a výchovy sa zdokonalia v jazykoch

26.08. 2015

Nielen obohatenie slovnej zásoby v anglickom a nemeckom jazyku, ale aj získanie inšpirácie a poznatkov zo zahraničných školských systémov pre ďalšie pôsobenie v odbornej praxi.

To sú hlavné ciele Modulu 4 – Jazykového vzdelávania, realizovaného v rámci národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove. Zúčastní sa ho päťdesiat pracovníkov, pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výchovy.

Vzdelávanie v nemeckom a anglickom jazyku sa začalo dnes v Prešove a Banskej Bystrici. Účastníci si počas neho v malých skupinách zlepšujú schopnosť používať cudzí jazyk a symboly pri práci s cudzojazyčnými odbornými textami. Tie sú obsahovo zamerané na aktivizujúce metódy výchovy a vzdelávania, ako aj na ich využívanie v edukačnom procese. K tejto téme existuje len obmedzené množstvo odbornej literatúry v slovenskom jazyku, naopak dostupné sú najmä zdroje v angličtine a nemčine.

„Účastníci si počas vzdelávania nielen obohatia doterajšiu slovnú zásobu o odborné výrazy a frázy, ale budú môcť využiť zahraničné odborné texty popisujúce skúsenosti, názory, teórie a odporúčania kolegov z iných školských systémov vo svojej odbornej činnosti,“ vysvetľuje Slavomír Grúber, národný koordinátor projektu Aktivizujúce metódy vo výchove.

Jazykové vzdelávanie potrvá do konca októbra 2015. Záujemcovia o vzdelávanie si viac informácií o možnosti prihlásenia nájdu v aktualitách na webovej stránke http://www.amvprojekt.sk/.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ