Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Pracovníci v oblasti vzdelávania a výchovy si posilnia zručnosti v projektovom manažmente

07.09. 2015

Učiteľské či školské projekty sa vďaka vzdelávaniu národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove budú realizovať ľahšie a efektívnejšie.

Od dnes sa postupne v rámci „Modulu 3 - Projektový manažment“ naučí využívať moderné nástroje projektového riadenia 45 zamestnancov, pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výchovy.

  Absolventi vzdelávania budú môcť využiť nadobudnuté poznatky pri implementovaní projektov na národnej a medzinárodnej úrovni. Potrebné usmernenie a súčinnosť tiež využijú pri realizácii učiteľských či školských projektov.

  „Účastníci vzdelávania sa naučia základné techniky projektového riadenia, posudzovania realizovateľnosti, plánovania, ako aj princípy efektívnej práce v projektovom tíme,“ hovorí Slavomír Grúber, národný koordinátor projektu Aktivizujúce metódy vo výchove.

  Ďalej vysvetľuje, že v rámci lekcií sa frekventanti zamerajú aj na postupy, ako zaangažovať a motivovať tím, a tiež spracovať stres či konflikty na pracovisku. Zároveň si všetci v rámci svojej skupiny vymenia skúsenosti a precvičia tímovú spoluprácu. Vzdelávanie v projektovom manažmente potrvá do konca októbra 2015.

  Záujemcovia o vzdelávanie si viac informácií o možnosti prihlásenia nájdu v aktualitách na webovej stránke http://www.amvprojekt.sk/. Projekt implementuje Metodicko-pedagogické centrum.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ