Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Oznam o preplatení cestovných náhrad

04.11. 2015

Vážení frekventanti vzdelávacích aktivít,

vnímame, že v poslednom čase sa zintenzívnili Vaše obavy a pribúdajú otázky ohľadom úhrady cestovných náhrad. Táto situácia nás veľmi mrzí a radi by sme Vás aj touto cestou ubezpečili, že Váš nárok na preplatenie cestovných náhrad je nespochybniteľný a bude Vám vyplatený v poradí, v akom dôjde k jeho spracovaniu.

Metodicko-pedagogické centrum (ďalej MPC) v súčasnosti ukončuje viacero národných projektov, s čím suvisí aj neúmerný nárast agendy, súvisiacej s ich finalizáciou. Urgencie a snahy o informovanie sa o konkrétnom termíne vyplatenia náhrad sú v súčasnej situácii kontraproduktívne a veľmi pekne Vás prosíme o strpenie. Vedenie GR MPC prijalo celý rad technických i personálnych opatrení, aby túto situáciu vyriešilo k Vášmu uspokojeniu. 

Všetky nároky frekventantov by mali byť postupne uspokojené do konca roka 2015, avšak ani po tomto termíne Váš nárok na preplatenie náhrad nezaniká.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a zhovievavosť!

 

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ