Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Aktuality Skúsenosti s realizáciou projektu Povedali o projekte Časový harmonogram prezenčných vzdelávacích aktivít projektu

Aktuality

Sme tu pre Vás aj v decembri

30.11. 2015

Vážení absolventi vzdelávania,

dňom 27. novembra 2015 nadobudol účinnosť Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí NFP (č. OPV/38/2013) čím došlo k predĺženiu realizácie národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove do 31. decembra 2015.

Termín Záverečnej odbornej konferencie je potvrdený na 9. decembra 2015.

Celý Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí NFP si nájdete TU.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ