Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Tlačové správy AMV online Logo na stiahnutie Galéria

Galéria

14. Medzinárodný kongres ITAPA 2015

s podtitulom No Borders

Školenia na tablety 2. stupeň

Manažment tabletovej učebne

Školenia na tablety 1. stupeň

Využitie tabletov vo vyučovacom procese

Tvorba interaktívnych digitál. pomôcok

Nakrúcanie exteriérov, Autor: Miloš Mráz

Tvorba interaktívnych digitál. pomôcok

Nakrúcanie interiérov pre vekovú kategóriu 10-15 rokov, Autor: Lucia Máčeková

Tvorba interaktívnych digitál. pomôcok

Nakrúcanie interiérov pre vekovú kategóriu 3-6 rokov, Autor: Lucia Máčeková

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ