Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Tlačové správy Videoarchív Logo na stiahnutie Galéria

Tlačové správy

Stiahni dokument vo formáte PDF Národný projekt skvalitnil výchovný proces a priniesol špeciálne digitálne obsahy

Výchova už nebude to, čo bývala. Zmeny do vzdelávania priniesol práve národný projekt viac

Stiahni dokument vo formáte PDF Pracovníci v oblasti vzdelávania a výchovy si posilnia zručnosti v projektovom manažmente

Učiteľské či školské projekty sa vďaka vzdelávaniu národného projektu Aktivizujúce metódy vo viac

Stiahni dokument vo formáte PDF Pracovníci v oblasti vzdelávania a výchovy sa zdokonalia v jazykoch

Nielen obohatenie slovnej zásoby v anglickom a nemeckom jazyku, ale aj získanie inšpirácie a poznatkov zo zahraničných viac

Stiahni dokument vo formáte PDF Prví absolventi vzdelávania zložili záverečnú skúšku

  Nielen interaktívne digitálne pomôcky, ale aj moderné autority s kreatívnymi nápadmi čakajú po viac

Stiahni dokument vo formáte PDF Mediálna, etická, zdravotná a dopravná výchova budú živšie

Strih videa či editovanie zvuku, používanie interaktívnych digitálnych pomôcok, pestré viac

Stiahni dokument vo formáte PDF Viac ako dvetisíc učiteľov sa vyškolilo, ako viesť hodinu v tabletovej učebni

Používanie tabletov na vyučovaní sa stáva realitou. Takmer 700 základných a stredných škôl absolvovalo viac

Stiahni dokument vo formáte PDF Efektívne využívanie aktivizujúcich metód vo výchove

Objasnenie narastajúceho vplyvu médií, zdôraznenie významu etických hodnôt, harmónie viac

Stiahni dokument vo formáte PDF Výchovný proces podporia interaktívne obsahy

Primárne nosiče interaktívnych digitálnych pomôcok určených pre školské kluby detí a pre prácu viac

Stiahni dokument vo formáte PDF Samsung School prinesie školám skvalitnenie výučby s využitím tabletov

  Samsung School prinesie školám skvalitnenie výučby s využitím tabletovŠkoly už budú môcť naplno využívať všetky viac

Stiahni dokument vo formáte PDF Učiteľov školíme, ako pracovať s tabletmi

  Zvyšovanie motivácie žiakov, individuálne zbieranie informácii, práca s digitálnym obsahom, flexibilita a viac

Stiahni dokument vo formáte PDF Do projektu sa dá zapojiť už aj cez web

  Pútavá komunikácia s deťmi, vyvolanie záujmu o témy dôležité pre ich rozvoj a rast viac

Stiahni dokument vo formáte PDF Vychovávatelia a učitelia sa budú učiť modernej komunikácii

  Minister školstva Dušan Čaplovič podpísal nový národný projekt Metodicko-pedagogického centra s viac

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ