Notice: Undefined variable: nazov in /var/www/html/amvprojekt.sk/slabozraki/modules/dokumenty.php on line 12 Aktivizujúce metódy vo výchove

Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Základné dokumenty o projekte Metodické pokyny a usmernenia Tlačivá a formuláre Ostatné dokumenty

Notice: Undefined variable: nadpis in /var/www/html/amvprojekt.sk/slabozraki/classes/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_data.php on line 291

Názov dokumentu Stiahni
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – č. zmluvy OPV/38/2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPV/38/2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPV/38/2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPV/38/2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPV/38/2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPV/38/2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPV/38/2013
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPV/38/2013
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – OPV/38/2013
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti)
Prezentácia NP AMV 2015

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ