Notice: Undefined variable: nazov in /var/www/html/amvprojekt.sk/slabozraki/modules/dokumenty.php on line 12 Aktivizujúce metódy vo výchove

Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Základné dokumenty o projekte Metodické pokyny a usmernenia Tlačivá a formuláre Ostatné dokumenty

Notice: Undefined variable: nadpis in /var/www/html/amvprojekt.sk/slabozraki/classes/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_data.php on line 291

Názov dokumentu Stiahni
Manuál k elektronickému zazmluvňovaniu škôl a školských zariadení
Vzor zmluvy o účasti na projekte – školy
Vzor zmluvy o účasti na projekte – zriaďovatelia
Skrátená prezentácia PhDr. Nataši Slavíkovej prezentovaná na European MIL Forum
Zhodnotenie prvej fázy evaluácie
Požiadavky na miestnosť pre inštaláciu interaktívnej tabule
Reklamačný poriadok (k reklamácii zariadení informačnej techniky projektu AMV)
Pracovná ponuka: Lektor/ školiteľ pre NP Aktivizujúce metódy vo výchove
Návod na inštaláciu interaktívnej digitálnej pomôcky
Platný manuál pre informovanie a publicitu
Záverečná správa z druhej etapy evaluácie
Celkové zhodnotenie realizácie evalvácie v projekte AMV zameranej na využívanie aktivizujúcich metód vo výchove

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ