Notice: Undefined index: params in /var/www/html/amvprojekt.sk/slabozraki/index.php on line 40 Notice: Undefined index: params in /var/www/html/amvprojekt.sk/slabozraki/modules/kontakty.php on line 40 Aktivizujúce metódy vo výchove

Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Hlavná projektová kancelária
Röntgenova 28, P.O.BOX 58, 851 01 Bratislava
Mgr. Danka Kapucianová
generálna riaditeľka MPC

sekretariat.gr@mpc-edu.sk
Mgr. art. Petronela Kolevská
manažér projektu
0918 417 056
petronela.kolevska@mpc-edu.sk
Mgr. Slavomír Grúber
národný koordinátor aktivít
0918 417 038
slavomir.gruber@mpc-edu.sk
Mgr. Martin Maďar
hlavný finančný manažér
0918 417 057
martin.madar@mpc-edu.sk
Ing. Aneta Letušeková
hlavný manažér monitorovania
0905 449 586
aneta.letusekova@mpc-edu.sk
Mgr. Lucia Máčeková
manažér publicity
0918 417 125
lucia.macekova@mpc-edu.sk
Mgr. Elena Mokrá
asistent manažéra projektu
0905 449 704
elena.mokra@mpc-edu.sk
Soňa Vašinová
asistent manažéra projektu
0918 873 952
sona.vasinova@mpc-edu.sk
Regionálna projektová kancelária Bratislava
Röntgenova 28, P.O.BOX 58, 851 01 Bratislava
PaedDr. Juraj Matis
regionálny manažér RPK Bratislava
0915 950 383, 0918 913 418
juraj.matis@mpc-edu.sk
Bc. Dana Mečírová
vedúci lektorských skupín - koordinátor školenia RPK Bratislava
0917 912 657
dana.mecirova@mpc-edu.sk
Regionálna projektová kancelária Bratislava - DP MPC Trnava
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
Mgr. Jozef Toman
vedúci lektorských skupín
0905 449 646
jozef.toman@mpc-edu.sk
Mgr. Adriana Mrvová
vedúci lektorských skupín
0918 893 423
adriana.mrvova@mpc-edu.sk
Mgr. Ivana Gubrická, PhD.
vedúci lektorských skupín

ivana.gubricka@mpc-edu.sk
Regionálna projektová kancelária Bratislava - DP MPC Nitra
Ul. kozmonautov, 949 01 Nitra
Gabriela Jakubičková
vedúci lektorských skupín
0917 536 838
Gabriela.Jakubickova@mpc-edu.sk
Ing. Elena Drgová
vedúci lektorských skupín
0918 893 420
elena.drgova@mpc-edu.sk
Eva Jenisová
vedúci lektorských skupín
0907 733 225
vls02.amv@mpc-edu.sk
Regionálna projektová kancelária Bratislava - DP MPC Komárno
Dôstojnícky pavilón, Hradná 2, 945 01 Komárno
Ing. Tomáš Ličko
vedúci lektorských skupín
0905 449 635
tomas.licko@mpc-edu.sk
MSc Emőke Tóth
vedúci lektorských skupín
0917 536 832
emoke.toth@mpc-edu.sk
Mgr. Kristína Vidová
vedúci lektorských skupín
0918 893 424
vls03.amv@mpc-edu.sk
Regionálna projektová kancelária Banská Bystrica
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Imrich Héžel
regionálny manažér RPK Banská Bystrica
0915 892 063
imrich.hezel@mpc-edu.sk
Mgr. Alena Vanková
vedúci lektorských skupín
0905 449 590
alena.vankova@mpc-edu.sk
Ing. Marek Veľký, PhD.
vedúci lektorských skupín
0918 417 050
marek.velky@mpc-edu.sk
Mgr. Erika Ošková
vedúci lektorských skupín
0905 260 868
erika.oskova@mpc-edu.sk
Ing. Jozef Greňa
vedúci lektorských skupín
0905 449 669
vls06.amv@mpc-edu.sk
Bc. Vanda Brázdová
vedúci lektorských skupín - koordinátor školenia RPK Banská Bystrica
0917912629
patricia.mikusova@mpc-edu.sk
Mgr. Štefan Malík
vedúci lektorských skupín
0907 855 872
stefan.malik@mpc-edu.sk
Regionálna projektová kancelária Banská Bystrica - DP MPC Trenčín
Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
Mgr. Zuzana Bango (Uhlárová)
vedúci lektorských skupín
0917 753 631
zuzana.uhlarova@mpc-edu.sk
Mgr. Eleonóra Bučková
vedúci lektorských skupín
0918 761 705
eleonora.buckova@mpc-edu.sk
Ing. Anna Dobiášová
vedúci lektorských skupín
0907 816 093
vls04.amv@mpc-edu.sk
Ing. Jana Semivanová
vedúci lektorských skupín
0918 629 467
Jana.Semivanova@mpc-edu.sk
Regionálna projektová kancelária Banská Bystrica - DP MPC Žilina
Predmestská 1613, 010 01 Žilina
Mgr. Lucia Dúbravíková
vedúci lektorských skupín
0908 931 170
lucia.dubravikova@mpc-edu.sk
Bc. Martin Litvaj
vedúci lektorských skupín
0918 761 689
martin.litvaj@mpc-edu.sk
Mgr. Nina Szabová
vedúci lektorských skupín
0905 449 688
vls05.amv@mpc-edu.sk
Peter Valocký
vedúci lektorských skupín

peter.valocky@mpc-edu.sk
Regionálna projektová kancelária Prešov
T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov
Mgr. Lucia Ilková
regionálny manažér RPK Prešov
0918 804 415
lucia.ilkova@mpc-edu.sk
Mgr. Zuzana Božíková (Brendzová)
vedúci lektorských skupín
0918 893 419
zuzana.brendzova@mpc-edu.sk
Mgr. Roman Csikós
vedúci lektorských skupín
0905 449 576
vls09.amv@mpc-edu.sk
Lucia Janočková
vedúci lektorských skupín
0907 733 234
vls08.amv@mpc-edu.sk
Mgr. Zdenka Slivková
vedúci lektorských skupín - koordinátor školenia RPK Prešov
0918 417 012
zdenka.slivkova@mpc-edu.sk
Regionálna projektová kancelária Prešov - DP MPC Košice
Južná trieda 10, 04001 Košice
Mgr. Kristína Dulinová
vedúci lektorských skupín
0918 893 439
kristina.dulinova@mpc-edu.sk
PhDr. Daniela Vargová
vedúci lektorských skupín
0917 912 653
daniela.vargova@mpc-edu.sk
Mgr. Monika Szatványiová
vedúci lektorských skupín
0918 913 404
vls07.amv@mpc-edu.sk
Hlavná odborná pracovná skupina (HOPS)
PaedDr. Darina Výbohová, PhD.
Hlavný odborný garant aktivít projektu

darina.vybohova@mpc-edu.sk
PhDr. Nataša Slavíková
Členka HOPS – Mediálna výchova

natasa.slavikova@mpc-edu.sk
Mgr. Taťjana Volková
Členka HOPS – CVČ (1-5 roč.)

tatjana.volkova@mpc-edu.sk
PaedDr. Alena Minns, PhD.
Členka HOPS – CVČ (6-9 roč.)

alena.minns@mpc-edu.sk
Mgr. Gabriela Zábušková
Členka HOPS – Školské kluby

gabriela.zabuskova@mpc-edu.sk
Mgr. Mária Ďurčeková
Členka HOPS – Internáty a špec. vých. zariadenia

maria.durcekova@mpc-edu.sk
PaedDr. Oľga Podprocká
Členka HOPS – Materské školy

olga.podprocka@mpc-edu.sk
Mgr. Elena Cinová
Členka HOPS – Špeciálne školy

elena.cinova@mpc-edu.sk
PaedDr. Renáta Pondelíková
Členka HOPS – ZUŠ a umelecké SŠ

renata.pondelikova@mpc-edu.sk

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ