Notice: Undefined index: params in /var/www/html/amvprojekt.sk/slabozraki/index.php on line 40 Aktivizujúce metódy vo výchove

Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty

Špeciálne školenia na tablety už začali!

Nie je vzdelávanie ako vzdelávanie. Až vzdelávanie v tom, ako tablety vhodne začleniť do vzdelávacieho prostredia školy a ako ich využívať pre tvorivú prácu žiakov naprieč predmetmi je okamih, kedy sa dobrému didaktikovi zablysne v očiach. A ten okamih je práve tu!

Zvýšené zavedenie informačných technológií do škôl a dopyt po vzdelávaní pedagógov v tejto oblasti umožnili prípravu dvoch stupňov špeciálnych školení na tablety. Na ich realizácii sa podieľajú národné projekty:

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva          a          Aktivizujúce metódy vo výchove
(EVSRŠ v rámci projektu Digiškola)


Tablety Amvprojekt

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ