Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty

Harmonogram školení

Harmonogram 2. stupeň školení

Školení, organizovaných projektom AMV sa môžu zúčastniť základné a stredné školy, ktoré z partnerského projektu Digiškola získali tabletovú učebňu a zaregistrovali sa pre riešenie manažmentu tabletov Samsung School cez webovú stránku projektu Digiškola.

Podmienkou úspešného priebehu druhého stupňa školení je, aby každá navštívená škola zabezpečila - na vopred dohodnutý termín a čas školenia – prítomnosť 3 pedagógov, ktorí budú na vyučovanie v „tabletovej učebni“ zaškolení a zároveň počas 2. dňa školenia aj účasť (na vopred stanovený čas) 20 žiakov/ študentov danej školy, ovládajúcich prácu na tabletoch na požadovanej úrovni.

Školy budú postupne kontaktovať koordinátori školení projektu AMV aby určili troch vybraných pedagógov, ktorí absolvujú tabletové školenia.

Školenia sa budú realizovať až do júna 2015.

Harmonogram 1. stupňa školení

Mapa harmonogram skoleni Školíme počas vybraných 10 dní v 15 učebniach rozmiestnených po celom území Slovenska. Stačí si vybrať:

Miesta

Prešov, Základná škola, Šrobárová 20
Prešov, Regionálne pracovisko MPC, T.Ševčenka 11 (č.37)
Prešov, Regionálne pracovisko MPC, T.Ševčenka 11 (č. 41)
Košice, Športové gymnázium, Trieda SNP 104
Banská Bystrica, Regionálne pracovisko MPC, Horná 97
Zvolen, Školský internát pri SOŠ drevárskej Lučenecká cesta 17
Ružomberok, Obchodná akadémia, Scota Viatora 4,
Žilina, Detašované pracovisko MPC, Predmestská 1613
Trenčín, Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14
Trenčín, Detašované pracovisko MPC, Pod Sokolicami 14
Trnava, Základná škola s materskou školou, Vančurova 38
Trnava, Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30
Nitra, Obchodná akadémia, Bolečkova 2
Nitra, Detašované pracovisko MPC, Ul.Kozmonautov 5
Komárno, Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petôfiho 2

Termíny

11.12.2014
10.12.2014
08.12.2014
12.12.2014
08.01.2015
09.01.2015
12.01.2015
14.01.2015
26.01.2015
27.01.2015


Kompletný harmonogram školení na tablety si môžete stiahnuť v menu Materiály – v položke Ostatné dokumenty.

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ