Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty

Materiály ku školeniam

Manuály a prezentácie Stiahni
Samsung School - 1. časť, prihlásenie a odhlásenie sa
Samsung School - 2. časť, monitoring študentských tabletov Samsung School - 2. časť, monitoring študentských tabletov
Samsung School - 3. časť, kvíz a anketa
Prvé spustenie tabletu
Vytvorenie Google účtu
Inštalácia aplikácií dodávaných na projekte EVSRŠ
Odinštalovanie aplikácie
Obnovenie továrenských nastavení
Publicita Stiahni
Newsletter - Školenia na tablety
Tlačová správa 9.12. 2014 - Učiteľov školíme, ako pracovať s tabletmi
Tlačová správa 12.12. 2014 Samsung School prinesie školám skvalitnenie výučby s využitím tabletov
Ostatné dokumenty Stiahni
Presný harmonogram 1. stupňa školení "Využitie tabletov vo vyučovacom procese"
Pracovná ponuka: Lektor/ školiteľ pre NP Aktivizujúce metódy vo výchove

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ