Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty

PRIHLÁSENIE
Vyberte si jeden z ponúkaných stupňov tabletového školenia. O ich náplni sa dočítate viac v menu OBSAH.

Prihlásenie na školenie

Termín prihlásenia na školenie v I. a II. stupni už uplynul. Ďakujeme za prejavený záujem.


1. stupeň 2. stupeň


Tablety Amvprojekt

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ