Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty
Obec/Mesto:
Kraje:
Typ výchovno-vzdelávacieho zariadenia:
Zariadenia s právnou/bez právnej subjektivity:
Zariadenie zapojené do evaluácie:

Zapojili sa

1 2 3 4 5 6 7 8
- p.č: 22119
Adresa:
Počet zapojených PZ a OZ:
Typ výchovno vzdelávacieho zariadenia:
Materská škola, Azovská 1, Košice - p.č: 0001
Adresa: Azovská 1 040 12 Košice
Počet zapojených PZ a OZ: 3
Typ výchovno vzdelávacieho zariadenia:
Materská škola
Materská škola, Družicová 5, Košice - p.č: 0002
Adresa: Družicová 5 040 12 Košice
Počet zapojených PZ a OZ: 3
Typ výchovno vzdelávacieho zariadenia:
Materská škola
Materská škola, Jenisejská 24, Košice - p.č: 0003
Adresa: Jenisejská 24 040 12 Košice
Počet zapojených PZ a OZ: 3
Typ výchovno vzdelávacieho zariadenia:
Materská škola
Materská škola, Oštepová 1, Košice - p.č: 0004
Adresa: Oštepová 1 040 01 Košice
Počet zapojených PZ a OZ: 3
Typ výchovno vzdelávacieho zariadenia:
Materská škola
Materská škola, Cottbuská 34, Košice - p.č: 0005
Adresa: Cottbuská 34 040 23 Košice
Počet zapojených PZ a OZ: 3
Typ výchovno vzdelávacieho zariadenia:
Materská škola
Materská škola, Povstania českého ľudu 11, Košice - p.č: 0006
Adresa: Povstania českého ľudu 11 040 22 Košice
Počet zapojených PZ a OZ: 3
Typ výchovno vzdelávacieho zariadenia:
Materská škola
Základná škola - p.č: 0007
Adresa: Masarykova 19/A 040 01 Košice
Počet zapojených PZ a OZ: 4
Typ výchovno vzdelávacieho zariadenia:
CVČ
Centrum voľného času, Strojárenská 3, Košice - p.č: 0008
Adresa: Strojárenská 3 040 01 Košice
Počet zapojených PZ a OZ: 2
Typ výchovno vzdelávacieho zariadenia:
CVČ
Centrum voľného času - p.č: 0009
Adresa: Orgovánová 5 040 11 Košice
Počet zapojených PZ a OZ: 3
Typ výchovno vzdelávacieho zariadenia:
CVČ

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ