Aktivizujúce metódy vo výchove

Späť na úvodnú stránku O projekte Školenia Aktuality Médiá Kontakty

Prihlásenie

Zadajte projektové číslo školy
Termín na prihlásenia na vzdelávanie už uplynul. Ďakujeme za prejavený záujem.
V prípade prvej registrácie školy/školského zariadenia do projektu AMV vyplňte iba Online prihlášku. Následne Vám bude do 48 hodín vygenerované projektové číslo, ktoré Vám bude zaslané na uvedený kontaktný e-mail.
ONLINE PRIHLÁŠKA

škola/školské zariadenie:
adresa školy/šk zar.:
meno kontaktnej osoby:
kontaktný e-mail:
Kraj:
v prípade doplňujúcich otázok kontaktujte príslušného
regionálneho koordinátora aktivít | kontakty

Vstup do rozhrania Moderného
komunikačného systému

Stránky v rámci projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť www.domena.sk prevádzkuje: Metodicko - pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava
tel.: +421 2 48 20 94 11, fax: +421 2 68 20 99 68,
e-mail: sekretariat.gr@mpc-edu.sk
www.mpc-edu.sk
Created by © 2014 Speedweb, s.r.o.
All rights reserved
slabozraki
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ